Hiss med Balkong

ett ekonomiskt tillgänglighetssystem
som ger ett hållbart boende

Rörlighet.
Värdighet.
Sammanhang.

Med innovativa lösningar höjer vi standarden för alla generationer

Arbrå Hissystem erbjuder en innovativ systemlösning – Hiss med balkong
Systemet ger en ekonomisk och hållbar lösning för boende i alla generationer att kunna bo kvar trots olika tillgänglighetskrav. En större väderskyddad balkong ingår. 

Mer än 70 000 trappuppgångar i Sverige sakar i dag hiss. Ett långsiktigt hållbart boende kräver god tillgänglighet. Arbrå Hissystem installerar alla typer av hissar och tillgänglighetssystem.

Kontakta oss på Arbrå Hissystem för möte!

Tekniskt

Hiss med balkong är ett integrerat och patenterad system som hängs på fasaden.

Hiss med balkong ger en praktisk lösning för så väl barnvagnen  som rörelsehjälpmedel.

Du får en säker “privat” hiss till Din balkong.

Socialt

Rörlighet – med vår lösning kan alla fortsätta leva aktivt med många sociala kontakter.

Värdighet – att kunna leva ur ett självvalt perspektiv.

Sammanhang – vi som individer vill självklart bibehålla och ingå i olika sociala sammanhang.

Ekonomiskt

Fastighetsägare/ Lägenhetsägare – Med hiss och balkong som ett projekt är systemet ekonomiskt hållbart.

Kommun – färre platser på äldrevården behövs då fler kan bo kvar hemma.

Samhälle – sammanhang över fler generationer ger trygga bostadsområden.

Enkel installation med påbyggnad

  • Med vårt patenterade hissystem får du också en ny och större balkong som kommer att bli inglasad, vilket väsentligt ökar din fastighets värde.
  • Gör tomtmark av takpannan! Hiss möjliggör påbyggnad av våningsplan vilket är ett priseffektivt sätt att utöka antalet bostäder. Vårt hiss med balkong-system går att förlänga till nya påbyggda våningplan i ett senare skede.
  • Vi erbjuder entreprenad, projektledning eller konsult för våra system som ger bättre tillgänglighet och modernisering.

Våra leverantörer och samarbetspartners