Om projektet

Hiss till loftgång i Söderhamn

Detaljer

Projektets varaktighet

Januari 2017 – Augusti 2017

Plats

Söderhamn

Bilder