Om Arbrå Hissystem

Vår kompetens och trygghet gör att vi kan tänka nytt.

Vårt patentskyddade tillgänglighetssystem är bara ETT bevis på vår förmåga att lösa problem på nya sätt och med ett bredare förhållande till ”tillgänglighet” än att bara vara ett ”hissföretag”. Våra kunder uppskattar vår förmåga att tänka nytt.

- Rörlighet.
- Värdighet.
- Sammanhang.

Vi är transparenta och vill ge samsyn

När du träffar oss så får du raka besked om hur vi bäst ser att du löser dina utmaningar. Det är få installationer vi inte klarar av och vi har en trackrecord på att hitta lösningar där få kan lösa uppgiften. Med tillgång till en stor egen verkstad kan vi tillverka det vi behöver när det blir ”special”.

Tillgänglighetsekonomi är idag en koppling mellan samhällsekonomi och fastighetsekonomi. I samarbete med bland annat KTH Byggvetenskap och SABO försöker vi skapa både kunskap och kommunikation mellan det allmänna och fastighetsägare för en bättre samsyn och insikt om hur den enes beslut (eller brist på)  påverkar den andre, och att ekonomierna faktiskt hänger ihop.

För oss är tillgängliga boenden förenat med glädje.

Det är alldeles för många med begränsad förmåga att klara trappor som bor i hus utan hiss. Många äldre blir fångar i sina lägenheter med reducerad möjlighet till självständighet och service. Den bristande tillgängligheten i det svenska fastighetsbeståndet är med rätta definierat som en stor samhällsutmaning. Ett problem för både individ och samhälle vi nu bidrar med att lösa på nya smartare sätt. 

Vårt team

Vakant

VD

Olle Avelin

Marknadsansvarig

Arne Högmark

Sälj / Ansvarig teknik storhiss. 

Mats Bertilsson

Produktionsansvarig

Joakim Eriksson

Tekniker / Sälj bostadsanpassning & plattformshissar

Christer Qvist

Verkstadsansvarig

Lars Erik Tällberg

Konstruktör